Chính sách bảo mật

Tại Celestial Wedding Agency, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của bạn. Chính sách quyền riêng tư này nêu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin của bạn khi bạn truy cập trang web Celestialweddingagency.com hoặc tham gia các dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi, bạn thừa nhận và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Chính sách quyền riêng tư này.

Thông tin chúng tôi thu thập:

Thông tin cá nhân: Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như tên, chi tiết liên hệ của bạn (bao gồm địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ gửi thư) và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi khi tương tác với trang web của chúng tôi hoặc liên lạc với chúng tôi.
Thông tin sử dụng: Chúng tôi có thể thu thập thông tin phi cá nhân về tương tác của bạn với trang web của chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, URL giới thiệu và kiểu duyệt web. Thông tin này được thu thập tự động bằng cách sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn:

Để cung cấp và cải thiện dịch vụ: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập để cung cấp các dịch vụ được yêu cầu, trả lời các câu hỏi của bạn, cá nhân hóa trải nghiệm của bạn và cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi.
Giao tiếp: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên hệ của bạn để liên lạc với bạn về các dịch vụ, cập nhật, khuyến mại và thông tin liên quan khác của chúng tôi. Bạn có thể từ chối nhận các thông tin liên lạc như vậy bất cứ lúc nào.
Nghĩa vụ pháp lý: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hiện hành, thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi cũng như bảo vệ quyền, quyền riêng tư, an toàn và tài sản của chúng tôi cũng như của người dùng.

Chia sẻ và tiết lộ thông tin:

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển giao thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đáng tin cậy, những người hỗ trợ chúng tôi vận hành trang web và cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Các bên thứ ba này bị ràng buộc bởi các thỏa thuận bảo mật và bị cấm sử dụng thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác.
Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn nếu pháp luật yêu cầu hoặc để bảo vệ quyền, sự an toàn của chúng tôi hoặc sự an toàn của người khác.

Bảo mật dữ liệu:

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy trái phép. Tuy nhiên, không có phương thức truyền qua internet hoặc lưu trữ điện tử nào an toàn 100%. Do đó, mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của thông tin đó.

Trang web của bên thứ ba:

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát các hoạt động bảo mật hoặc nội dung của các trang web này. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách quyền riêng tư của các trang web bên thứ ba đó trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này:

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi đăng Chính sách quyền riêng tư được cập nhật trên trang web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi sau khi đăng các thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Liên hệ chúng tôi:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách quyền riêng tư này hoặc các biện pháp bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected].

Các yêu cầu quảng cáo của Google có thể được tóm tắt bằng Nguyên tắc quảng cáo của Google. Chúng được đưa ra để mang lại trải nghiệm tích cực cho người dùng. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=vi

Chúng tôi sử dụng Quảng cáo Google AdSense trên trang web của chúng tôi.

Google, với tư cách là nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo trên trang web của chúng tôi. Việc Google sử dụng cookie DART cho phép nó phân phát quảng cáo tới người dùng của chúng tôi dựa trên những lần truy cập trước đó vào trang web của chúng tôi và các trang web khác trên Internet. Người dùng có thể từ chối sử dụng cookie DART bằng cách truy cập chính sách bảo mật của Quảng cáo Google và Mạng Nội dung.

Chúng tôi đã thực hiện như sau:
• Tiếp thị lại với Google AdSense
• Báo cáo hiển thị trên Mạng hiển thị của Google
• Báo cáo nhân khẩu học và sở thích
• Tích hợp nền tảng DoubleClick

Chúng tôi cùng với các nhà cung cấp bên thứ ba, chẳng hạn như Google, sử dụng cookie của bên thứ nhất (chẳng hạn như cookie Google Analytics) và cookie của bên thứ ba (chẳng hạn như cookie DoubleClick) hoặc các giá trị nhận dạng bên thứ ba khác cùng nhau để tổng hợp dữ liệu về tương tác của người dùng với số lần hiển thị quảng cáo và các chức năng dịch vụ quảng cáo khác có liên quan đến trang web của chúng tôi.