Các dịch vụ

Dịch vụ của chúng tôi sẽ mang đến cho bạn một lễ kỷ niệm khó quên phản ánh câu chuyện tình yêu độc đáo của bạn.

Gói dịch vụ đầy đủ

Bao gồm việc lập kế hoạch và điều phối đầy đủ cho đám cưới của bạn, từ đầu đến cuối. Đội ngũ của chúng tôi sẽ lo tất cả các chi tiết của đám cưới, bao gồm chọn địa điểm, nhà cung cấp dịch vụ, trang trí và lịch trình sự kiện.

69,225,000 VND – 115,375,000 VND

Ngày của điều phối viên

Chúng tôi sẽ cung cấp một điều phối viên chuyên nghiệp để giúp bạn đảm bảo đám cưới của bạn được thực hiện suôn sẻ và không gặp rắc rối vào ngày diễn ra sự kiện. Họ sẽ chịu trách nhiệm điều phối các nhà cung cấp, lên lịch các sự kiện và xử lý các vấn đề hàng ngày.

23,075,000 VND – 34,612,500 VND

Thiết kế và cor

Các chuyên gia thiết kế của chúng tôi sẽ tạo ra một khái niệm phù hợp với tầm nhìn của bạn về một đám cưới hoàn hảo. Những hình ảnh ấy sẽ trang trí hoa, ánh sáng và các chi tiết cụ thể cho đám cưới của bạn.

46,150,000 VND – 92,300,000 VND

Tư vấn hôn nhân

Bạn có thể nhận được lời khuyên chuyên nghiệp từ các chuyên gia lập kế hoạch đám cưới của chúng tôi và nhận được những lời khuyên quý giá về cách tổ chức đám cưới của mình. Điều này có thể bao gồm sự trợ giúp trong việc lựa chọn vị trí, nhà cung cấp dịch vụ, biểu hiện thời gian và ngân sách.

3,458,125 VND – 5,763,542 VND mỗi giờ